Cementové lité potěry

Cementové lité potěry

CEMLLEVEL

CEMFLEVEL je cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách, vyráběný na centrální výrobně a na stavbu dopravovaný autodomíchávačem. CEMLEVEL je vhodný i do vlhkých prostor, není ale vhodný pro venkovní použití, nebo do prostor cyklicky namáhaných mrazem. Díky vysokému obsahu jemných podílů je potěr čerpatelný malým pístovým čerpadlem 50 mm hadicemi. Litý cementový potěr  se vyrábí dle normy ČSN EN 13318 :2003 v následujících pevnostních třídách :

CT – C20 – F4 (obchodní značka CEMLEVEL 20)
CT – C25 – F5 (obchodní značka CEMLEVEL 25)
CT – C30 – F6 (obchodní značka CEMLEVEL  30)

Dle normy ČSN EN 13 318 znamená hodnota uvedená za písmenem C pevnost v tlaku v MPa a hodnota uvedená za písmenem F pevnost v tahu za ohybu v MPa. Vrstva z potěru CEMLEVEL slouží obvykle jako podklad pod nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako nášlapná vrstva (za předpokladu provedení příslušných povrchových úprav).

Použití jako :
připojený potěr
oddělený potěr
plovoucí potěr
vytápěný potěr (max. vstupní teplota 45°C)
pohledový potěr

Technické údaje:
Označení receptury CF20, CF25, CF30
Označení dle ČSN EN 13 318
CT-C20-F4, CT-C25-F5, CT-C30-F6

Optimální rozliv směsi  (tl. potěru <10cm): 22 – 26 cm
Optimální rozliv směsi  (tl. potěru >10cm): 20 – 24 cm
Maximální povolený rozliv směsi: 28 cm
Pevnost v tlaku: [MPa] ≥ 20 ≥ 25 ≥ 30
Pevnost v tahu za ohybu: [MPa] ≥ 4 ≥ 5 ≥ 6
Mokrá objemová hmotnost[kg/m3]: 2200-2300
Suchá objemová hmotnost: [kg/m3]: 2100-2200
Dmax [mm]: 8
Zpracovatelnost [min]: 180
Smrštění [mm/m]: max. 0,5
součinitel roztažnosti: [mm/mK]: 0,012
reakce na oheň: A 1

Poptávka realizace

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít