Lité podlahy

Anhydritové lité potěry

SAMONIVELAČNÍ POTĚR ANHYMENT® AE 20

Použití: Ke zhotovení vyrovnávacích i podkladních potěrů v interiéru při výstavbě bytů, hotelů, škol, kancelářských prostor apod. Lze jej provést jako spojenou, plovoucí nebo podlahu s podlahovým vytápěním bez dodatečného vyztužování.

Složení: Minerální plnivo o zrnitosti 0-4mm, síran vápenatý a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti materiálu.

Technické parametry :
Pevnost v tlaku po 28 dnech 20 Mpa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 4 Mpa
Zrnitost 0-4mm
Objemová hmotnost čerstvé směsi 2 100-2 300kg/m
Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 2 000-2 200kg/m
Pochůznost (dle okolní teploty) po 1-2 dnech
Zatížitelnost (částečná) po 4-5 dnech

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY POTĚRU PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ
Spojený potěr  25mm
Plovoucí potěr  30mm
Plovoucí potěr na izolační vrstvě  35mm
Pro podlahové vytápění (nad nejvyšším bodem otopných trubek) 35mm

příprava podkladu: Dbejte na řádné oddělení podlahy od svislé konstrukce pomocí dilatačních pásků a na oddělení od podkladu PE folií nebo voskovaným papírem (dle technologického postupu). Před zahájením prací musí být prokazatelně prověřena vlhkost, rovinatost a pevnost podkladu – neopomenout vhodnost použití litého potěru na bázi sádrového pojiva.

 Zpracování: Směs je třeba rozlévat v jedné vrstvě bez přerušení. Nutno dodržovat dilatace předepsané v projektu nebo v zúžených profilech(např.zárubně mezi místnostmi) a v místnostech, kde poměr stran je větší než 1:3.Čerstvě aplikované plochy chraňte před mrazem, průvanem a přímým slunečním zářením. Při požadavku na velmi hladký povrch (pod slabé PVC), podlahu přebruste a přestěrkujte jemnou samonivelační stěrkou v tloušťce 1-3mm.

Upozornění: Při zpracování směsi nesmí okolní teplota klesnout pod +5°C, při teplotě vyšší než +25°C je třeba přijmout opatření v zabránění přímého slunečního záření(zakrytím otvorů), při teplotách vyšších než +30°C je pokládka zakázána, nebezpečí destrukce. Hmota neodolává kyselému, agresivnímu prostředí. Podlahoviny, které nepropouštějí vodní páru,vyžadují zbytkovou vlhkost ve hmotě <0,5% -které propouštějí páru, lze pokládat se zbytkovou vlhkostí <1%. Nespotřebovaný materiál po vytvrdnutí odvezte jako inertní odpad na skládku. 

Poptávka realizace

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít