Lehčené podlahy

Ploché střechy

PsB - POLYSTYRÉNOVÝ BETON PRO SPÁDOVÉ VRSTVY STŘECH


Třídy: PsB 40, 50, 60 / CEM II 32,5 R 

Na stavbě se v mobilním zařízení vyrábí kašovitá , polystyrénovými kuličkami vylehčená cementová směs, která se pomocí čerpadla a hadic přímo dopravuje na místo uložení.
Použití: Spádové vrstvy plochých střech, výpňové a vyrovnávací vrstvy podlah, výplně hluchých míst.
Třída PsB 60 se může použít pro vyrovnávací vrstvy profilovaných krytin střech se sklonem do 15°.
V případě použití v konstrukci podlahy se na tuto vrstvu vždy aplikuje roznášecí vrstva. 

Použití tříd PsB40, PsB 50, PsB 60 

Teplota použití °C nad +15, nad +8 ,nad +5
Pochůznost pri 20°C hod max. 72 max. 36 max. 24
Min. / max.aplikačni tlouštau PsB mm 60/1000
55/1000
50/1000
Sklon do % 2, 5 ,10
Výšková dostupnost m 80 

Vlastnosti: Kašovitá hmota s výbornou schopností držet požadovaný tvar. Výborně vyplnuje případné nerovnosti , lehce se aplikuje. Má výborné tepelně – izolační vlastnosti. 

Podklad: Železobetonová deska, keramický strop, parozábrana, trapézový plech, vlnitý eternit, a jiné savé i nesavé podklady
Technické údaje: PsB 40 50 60
Objemová hmotnost po 28 dnech kg/m3: 380 - 450
450 - 550
550 - 650
Přirozená vlhkost (% hmotnostních): % 8 – 12
Pevnost v tlaku po 28 dnech / 20°C: MPa 0,5 0,8 1,1
Součinitel tep.vodivosti N W/mK: od 0,10 od 0,12 od 0,14
Třída hořlavosti B1 – těžko hořlavé 

Technické údaje platí pro PsB vyrobené z cementu třídy CEM II 32,5R. 

Na pěnobeton lze aplikovat povlakové krytíny. 

Zpracování: 
1. Podklad: 
Před začátkem práce je třeba ověřit jeho soudržnost a vlhkost. Podklad musí být čistý, beze zbytků cementového mléka a mastnot, bez výkvětů soli a nesmí se uvolňovat jeho jednotlivé částice Z povlakových krytin musí být odstraněny duté části, netěsnosti a stojatá voda. 

2. Nanášení: 
Čerstvá směs se na místo zpracování dopravuje čerpadlem. Při vyčerpávání se rovnoměrně rozlévá po ploše. Za stálé kontroly síly nalévaného materiálu se čerstvá směs zpracovává jako samonivelační potěr. Při zhotovování spádových vrstev je možné pro zvýšení tepelného odporu, do jej spodní části zabudovat deskový EPS. 

3. Vyzrávání: 
Směs se po zpracování chová jako běžná cementová směs. Ve stadiu tuhnutí a tvrdnutí se nadměrným zatěžováním a následným jiným nevhodným provozováním pěnobeton znehodnocuje. Povrch směsi je potřebné chránit před předčasným a nerovnoměrným odpařením záměsové vody, před působením slunečního záření a škodlivého vlivu větru. Polystyrénbeton není určen ve skladbách podlah jako finální povrchová úprava.Od poškození se musí vhodným způsobem ochránit 3. 

4. Podmínky staveniště: 
Elektrická přípojka: 400 V, jištění min. 32 A, vyhotovení jističe C
Zdroj pitné vody: min. 3/4“ s vydatností min. 2 l/sec
Přístup: přístupová cesta musí být sjízdná pro lehké nákladní vozidlo a trvale přístupná

Poptávka realizace

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít