Lehčené podlahy

Pěnobeton

PĚNOBETON PBG 40 

V zařízení MS 1000/m na stavbě vyráběná, tekutá, technickou pěnou odlehčená cementová 

směs, pochozí po 48—72 hodinách, se samonivelačním zpracováním, Rb = min. 0,5 Mpa; určená pro aplikaci pod sádrový nebo anhydritový potěr (síla min 3,5 cm), cementový samonivelační potěr (síla min 3,5 cm), ručně zpracovaný potěr (síla min 4 cm). 

Použití: Výplňové (vyrovnávací) vrstvy podlah různých staveb. Např. – pod lité potěry, výplně , atd. Na vrstvu (PBG 40) se vždy aplikuje určená roznášecí vrstva. 

Technické údaje: 
Objemová hmotnost čerstvé směsi: 450 – 550 kg/m3
Objemová hmotnost po 28 dnech: 350 – 450 kg/m3
Přirozená vlhkost: 6 – 12 % hmotnostních
Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 0,5 MPa
Minimální/maximální aplikační síla materiálu P/III: 50/200 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ: od 0,12 W/mK
Pochůznost (při 20 °C): po 48—72 hodinách
Čerpání doporučenými čerpadly: standardně do 10 m
Index kročejové neprůzvučnosti D Lnw: 23 dB/75mm tloušťky 

Při posuzování kročejové a vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je potřeba zohlednit všechny vrstvy konstrukce a vlastností jednotlivých materiálů. 

Zpracování: 
1. Podklad: 
Před začátkem práce je třeba ověřit jeho soudržnost a vlhkost. Podklad musí být čistý, beze zbytků cementového mléka a mastnot, bez výkvětů soli a nesmí se uvolňovat jeho jednotlivé částice. PB FOATEC (PBG 40) je třeba oddělit od stěn pružným nesavým materiálem. 

2. Nanášení: 
Čerstvá směs PBG se na místo zpracování dopravuje čerpadlem. Při vyčerpávání se rovnoměrně rozlévá po ploše. Za stálé kontroly síly nalévaného materiálu se čerstvá směs zpracovává jako samonivelační potěr.. 

3. Vyzrávání: 
Směs PB FOATEC (PBG 40) se po zpracování chová jako běžná cementová směs. Ve stadiu tuhnutí a tvrdnutí se nadměrným zatěžováním a následným jiným nevhodným provozováním pěnobeton znehodnocuje. Povrch směsi PBG 40 je potřebné chránit před předčasným a nerovnoměrným odpařením záměsové vody, před působením slunečního záření a škodlivého vlivu větru. Pěnobeton není určen ve skladbách podlah jako finální povrchová úprava. Od poškození se musí vhodným způsobem ochránit. 

4. Podmínky staveniště: 
Elektrická přípojka: 400 V, jištění min. 32 A, vyhotovení jističe C
Zdroj pitné vody: min. 3/4“ s vydatností min. 2 l/sec
Přístup: přístupová cesta musí být sjízdná pro lehké nákladní vozidlo a trvale přístupná 

Vlastnosti: Tekutá hmota s výbornou schopností dosahovat požadovanou rovinnost, výborně vyplňující nerovnosti a dutiny. Optimalizuje sílu roznášecí vrstvy vzhledem k únosnosti podlahy. Při tvrdnutí se mohou v pěnobetonu podle druhu aplikace, způsobu ošetřování a jeho postupném zatěžování vyskytovat nekontrolovatelné smršťovací trhliny a to i nad rámec dilatačních polí. Tyto smršťovací trhliny nejsou jeho vadou. 

Podklad: Železobetonová deska, keramický strop, dřevěný záklop, parozábrana, nesavé podklady. Savé podklady je potřeba napenetrovat— navlhčit, případně je oddělit fólií. Podklad musí být těsný proti úniku kapaliny.

Poptávka realizace

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít