Výrobek

V zařízení MS 1000 na stavbě vyráběná, tekutá, technickou pěnou odlehčená cementová směs, pochozí po 36 hodinách, se samonivelačními vlastnostmi, Rb = min. 0,8 MPa; určená pro aplikaci pod anhydritový nebo sádrový potěr (síla min 3,5 cm), cementový samonivelační potěr (síla min 3,5 cm), ručně zpracovaný potěr (síla min 4 cm).

Použití

Výplňové (vyrovnávací) vrstvy podlah různých staveb. Při výrobě a realizaci je třeba postupovat podle návodů a doporučení společnosti FOATEC s.r.o.. Na vrstvu PB FOATEC P/II (PBG 50) se vždy aplikuje určená roznášecí vrstva.

Složení

Cement, voda, technická pěna, příměsi, přísady. Dávkování jednotlivých komponentů určuje podle druhu použitého materiálu (typ cementu, suché směsi) příslušný Výrobní postup.

Vlastnost

Samonivelační tekutá hmota se schopností dosahovat požadovanou rovinnost, výborně vyplňující nerovnosti. Zpracování jako při samonivelačních potěrech. Optimalizuje sílu roznášecí vrstvy vzhledem k únosnosti podlahy. Při tvrdnutí se mohou v pěnobetonu podle druhu aplikace, způsobu ošetřování a jeho postupném zatěžování vyskytovat nekontrolovatelné smršťovací trhliny a to i nad rámec dilatačních polí. Tyto smršťovací trhliny nejsou jeho vadou.